Få et overblik og professionel rådgivning på dit næste projekt som både bygherre eller entreprenør.  

Bygherrerådgivning

For private og almene bygherrer udføres forskelligartede opgaver, og i alle faser af byggeprocessen.

Det kan være som den gennemgående figur i hele processen fra idefasen og en bar mark til aflevering og ibrugtagning, eller ad hoc-opgaver i de enkelte faser. 

Eksempler herpå kan være:

 • Lokalplaner, dialogmøder med myndigheder for afdækning af projektmuligheder.

 • Projektledelse på gennemførelse af lokalplaner, enten i kommunalt eller privat regi. 

 • Projektledelse i program-, skitse, og projektforslagsfasen. 

 • Projektscreening af programoplæg, skitse – og projektforslag, myndigheds- eller hovedprojekt med fokus på bygbarhed, økonomi, bæredygtighed og kvalitet. 

 • Udbudsstrategi, og gennemførelse af udbud i fag- hoved- eller totalentreprise, eller i en delegeret bygherremodel. 

 • Kontrahering med rådgivere, entreprenører og leverandører. 

 • Projektledelse, faseopdelt eller komplet dækkende aktiviteterne:  projektering, tidsstyring, økonomiopfølgning, tilsyn, kvalitetssikring, og aflevering. 

Entreprenører

For entreprenører udføres rådgivning ad hoc og fleksibelt.

Eksempler herpå kan være:

 • Projektscreening med henblik på risici i forbindelse med kalkulation og tilbudsafgivelse. 

 • Sparring til forhandling og kontrahering med bygherrer. 

 • Sparring til indkøb og kontrahering af leverancer og underentreprenører på entrepriser. 

 • Sparring til projektledelsens planlægning af de typiske spidsbelastninger ved opstart og aflevering af projekter. 

 • Sparring- og eller teknisk bistand til projektledelse ifm. Konflikter og syn- og skønssager. 

Opgaveløsning med kvalitet, struktur, procesorientering og god kommunikation i en uformel tone

Har du brug for kompetent rådgivning?

Vi står altid til rådighed. Kontakt os via telefon eller mail.

HPE Byggerådgivning

    +45 2024 7411
    hpe@hpebr.dk