Kontraktforhold i byggebranchen kan være komplicerede. Derfor kan jeg med mine mange års erfaring indenfor branchen tilbydes konflikthåndtering i forskellige entrepriseforhold.  

Konflikthåndtering / Mægling

På baggrund af rollen, som deltagende part over en lang årrække, i forhandlinger omkring de komplicerede kontraktforhold i byggebranchen, tilbydes konflikthåndtering/mægling i tekniske- og eller juridiske tvister i entrepriseforhold inden en omkostningstung voldgift- eller retssag opstartes.

Eksempler herpå kan være:

Bygherre/rådgiver:

  • Omfang af rådgivningsydelser/rettigheder/betaling. 

Bygherre/entreprenør:

  • Udbudsmateriale, omfang af ydelser, tilbud kontra kontrakt, kvalitet, aflevering. 

Hoved- totalentreprenør/underentreprenør:  

  • Kontraktgrundlag, kvalitet, tid, aflevering. 

Opgaveløsning med kvalitet, struktur, procesorientering og god kommunikation i en uformel tone

Har du brug for kompetent rådgivning?

Vi står altid til rådighed. Kontakt os via telefon eller mail.

HPE Byggerådgivning

    +45 2024 7411
    hpe@hpebr.dk